BS De Jeugd

Even voorstellen

Een eeuw in de wijk

"De Jeugd" heeft een lange geschiedenis. Ze bestaat al vanaf de eerste wereldoorlog en is in 1916 opgericht. Vanaf tijd is
er veel gebeurd. De tweede wereldoorlog is ze gelukkig redelijk goed doorgekomen. In 1951 is de speeltuin formeel aan
het buurthuis toegevoegd.
Ook is er een grote brand geweest in 1990. Naast de materiële schade zijn er ook veel oude documenten en fotomateriaal verloren gegaan. Er zijn daarom hiaten in onze geschiedenis.

In de herfst van 1977 is het speeltuingebouw verder uitgebreid zodat er meer ruimte voor binnenactiviteiten beschikbaar kwam.

De Jeugd is aangesloten bij de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO) en is hiermee een formele instelling met de naam Buurt- en Speeltuinvereniging "De Jeugd". Deze vereniging is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken karakteristiek onderdeel in de wijk. Het hele gezin kan er lid van worden en dit brengt ook nog voordelen met zich mee. En omdat  De Jeugd een verenigingsvorm is, hebt u via de algemene ledenvergadering, medezeggingsschap over het beleid.

 

Ons doel en ons werkterrein

Ons doel is, dat we het samen prettiger willen maken in de wijk.
Je kunt het ook formeel en plechtstatig  zeggen: "Doelstelling van De Jeugd
is het bevorderen van het welzijn van de buurtbewoners in de wijk Berflo Es uitgaande van de behoeften en wensen van deze buurtbewoners. Hierbij zijn toegankelijkheid en laagdrempeligheid  wezenlijke uitgangspunten."

Verder vinden we erg belangrijk dat iedereen, buurtbewoners en vrijwilligers, onderling respectvol met elkaar omgaan. Samen maken we waar: "De Jeugd is er voor iedereen".

Wat verstaan we onder de wijk. De grenzen zijn natuurlijk niet scherp te trekken. Maar het is het gebied rond ons buurthuis
aan de Anthoniusstraat en beslaat ruim twee duizend adressen met een gezinslidmaatschap. Je kunt zeggen dat de Anthoniusstraat de kern van de wijk is.

Deze straat staat van ouds bekend als een eigenzinnige straat met een geheel eigen karakter. En deze eigenschappen
vind je dan ook terug in onze vereniging.

 

 Het buurthuis en de speeltuin

In het buurthuis van De Jeugd vinden de vele binnen-activiteiten plaats.
Er wordt met lego gespeeld, geknutseld, spelletjes gedaan. Maar ook wordt er gebiljart, gezongen, de  danskunst beoefend, gemusiceerd en ga zo maar door.

 Op het terrein zijn een aantal speeltuinvoorzieningen die druk bezocht worden door de kinderen uit de buurt. De grote variatie van de vele speelwerktuigen vormt een grote uitdaging voor de kinderen.
De kinderen proberen van alles waardoor ze intensief bewegen en ze bedenken van alles waardoor hun creativiteit wordt ontwikkeld. Op het terrein is ook een Bio-buurttuin die door buurtbewoners zelf wordt onderhouden en waarin ze hun tuinierstalenten en enthousiasme kwijt kunnen.

 

Het moet allemaal wel draaiende worden gehouden

Dit is alleen mogelijk dank zij de niet aflatende inzet van een groep vrijwilligers.
Zonder hen zou De Jeugd niet bestaan. Ze geven hun energie en vrije tijd aan het organiseren en uitvoeren van de vele activiteiten voor jong en oud en doen dat zonder daar enige vergoeding voor te ontvangen. Het bestuur, eveneens voor
honderd procent vrijwilligers, geeft richting aan de vereniging en probeert deze nog verder uit te bouwen.

Maar vrijwilligers alleen zijn niet voldoende. Zonder middelen en geld zou niet veel mogelijk zijn. De gemeente Hengelo verstrekt op bescheiden schaal faciliteiten en een financiële tegemoetkoming. Onder anderen kan De Jeugd beschikken
over een professionele kracht die meedenkt en waardevolle adviezen geeft.

Maar het leeuwendeel van alles wat nodig is, wordt door ons zelf opgebracht. Denk aan de diverse inzamelacties, waar ook weer  de inzet van vrijwilligers voor nodig is. Ook hebben we inkomsten uit verhuur van onze ruimten en zijn er sponsors die
De Jeugd een warm hart toedragen. En met de lidmaatschap-contributies en losse entree-heffingen, die we zo laag mogelijk proberen te houden, draagt u ook zelf bij.

 

Volop activiteiten om de hoek in uw eigen buurt