BS De Jeugd

Onze relaties aan het woord

VOGELVERENIGING P.J. HELDER VERTELT IETS OVER ZICHZELF

Er is ons gevraagd om iets te schrijven over onze vereniging E.T.K.V. P.J. Helder.
P.J. Helder is nu nog de enig overgebleven vogelvereniging van Hengelo.
We hebben de thuisbasis bij speeltuin de Jeugd, daar houden we onze vergaderingen
en één maal in het jaar houden we onze tentoonstelling dat is altijd in week 47 .

P.J. Helder heeft ongeveer 45 leden, waarvan 5 bestuursleden. Dit jaar bestaan we in december 80 jaar.

We proberen tijdens een vergadering altijd iets extra`s te doen, bijvoorbeeld een keurmeester die
verschillende vogels behandeld van onze leden,
of iemand die lezingen geeft over vogels of zaden en andere voedingsstoffen die goed zijn voor onze vogels
en het belangrijke kweekpraatje over de gekweekte vogels van dat jaar.

Tijdens de tentoonstelling zijn we de hele week druk met het opbouwen van de TT stellingen en de verlotingstafels.
Vrijdagavond hebben we de opening van de TT voor de leden en krijgen ze de uitslag van de vogels die mee doen
en dan zijn we op de zaterdag en zondag geopend voor het publiek.
Dit weekend is elk jaar weer erg gezellig voor de leden en de mensen die even komen kijken naar onze vogels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILJARTEN BIJ BS DE JEUGD

Sinds enkele jaren is buurt en speeltuin vereniging De Jeugd de thuisbasis van Hengelose Biljartclub (HBC).
Noodgedwongen zijn wij verhuisd van buurtcentrum De Heester naar De Jeugd, waar we tot op de dag van vandaag geen spijt van hebben.

HBC speelt in een tweetal competities: met een team in de regionale competitie en vier teams in de Hengelose Senioren Biljard competitie.
HBC speelt altijd op de middagen en wel vier dagen per week,op maandagmiddag t/m donderdagmiddag,waarbij de donderdagmiddag
de clubmiddag is en de andere middagen zijn gereserveerd voor de competitie.

Voor meer informatie over de club kan men terecht bij de secretaris:
Piet Verhagen tel: 06 - 39229444 of per email: pietverhagen@live.nl. Gewoon eventjes binnenwandelen kan natuurlijk ook.
Meer informatie over de competities kan men op de sites vinden, Voor de regio: www.biljartpoint.nl en voor de Hengelose clubs : www.hengeloseseniorenbiljarters.nl

 

 

 

HET TWENTE VOETBALKOOR

Even voorstellen

Wij zíjn het swingendeTwente Voetbolkoor en zijn eøn stel enthousiaste, gezellige zangers. Ons repertoire bestaat uit bekende voetballiederen die normaal alleen in het stadion te horen zijn, afgewisseld met de bekende yells. Dit alles wordt opgeleukt met een spannende choreografie.
Naast de voetballiederen breiden we ons repertoire steeds meer uit met o.a. een feestmedley en bekende meezingers. Het repertoire wordt in overleg met de muzikaalleider samengesteld.
Ons koor verzorgt optredens op recepties en andere feestelijke bijeenkomsten, al dan níet FC Twente gerelateerd.
Wij zijn zeer divers von samenstelling en hebben momenteel rond de25 leden. Jaarlijks zingen we meerdere keren bij een thuiswedstrijd van de heren en dames van FC Twente en we doen mee met Korendag Hengelo, aangevuld met extra optredens.

Ontstaan

Wat ís Scoren in de Wíjk. FC Twente vindt het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn. Om de maatschappelijke activiteiten
van de club een structureel karakter te geven is begin 2005 "Stichting FC Twente Scoren in de Wijk" in het leven geroepen.
De stichting organiseert meerdere projecten.
Drees Kroes, projectleider hiervan, bracht het idee naar voren om een voetbalkoor op te starten. Samen met Alfons heeft hij
1 januari 2010 het voetbalkoor opgericht.Het voetbalkoor was toen een onderdeel van een theater-spektakel over voetbal en
is na dit succesvolle stuk als zelfstandig koor doorgegaan met Erwin als gedreven muzikaalleider.
Dank zij subsidies van de Gemeente Hengelo, een buurtbon van Alfons Rupert, bijdragen van "FC Twente Scoren in de Wijk"
en Welbions kon het voetbalkoor de eerste twee jaren fínancieel doorkomen en hiermee investeringen doen in apparatuur
en in muziek.

 Contactgegevens

Repetitieruimte: Speeltuin de Jeugd
Adres: Anthoniusstraot 52 te Hengelo

Belangrijke e- mailadressen
Erwín Strikker: e.strikker@home.nl  06 - 41176175 (info optredens)
Lenneke Herben; Iennekeherben@home.nI  06 - 52625738  (info repetities)