BS De Jeugd

Onze Relaties en Zaalverhuur

ONZE RELATIES

Naast onze eigen activiteiten vindt in ons gebouw ook veel bedrijvigheid plaats van andere verenigingen of instellingen.
Zij huren ruimtes voor hun vergaderingen, repetities of andere bezigheden. De Jeugd heeft daar goede relaties mee,
meer of minder intensief.

Drumfanfare Hengelo

De drumfanfare is voortgekomen uit onze Buurt- en Speeltuinvereniging
De Jeugd, maar is sinds kort zelfstandig. In 2016 heeft ze haar 50-jarig
jubileum gevierd, tegelijk met het 100-jarig bestaan van onze vereniging.
De drumfanfare is nauw met ons verbonden en verzorgt de opluistering
van vele evenementen, zoals de lampionoptocht, de palmpasen optocht
en de intocht van Sint Nicolaas.

 

 

Vogelvereniging PJ Helder
De vereniging organiseert onder anderen lezingen en diavoorstellingen.
Ze houdt elk jaar een grote vogeltentoonstelling in ons buurtcentrum.


Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) - Wijkracht
Deze stichting verzorgt in ons buurtcentrum een aantal wekelijkse activiteiten voor ouderen, namelijk Zitdans, Keep it fit en het mandolineorkest Mandola.
 

Gemengd koor Vocal Harmony
Dit koor repeteert elke maandagavond in ons buurtcentrum.


 Keyboardclub de Opmaatjes
De Opmaatjes maakt muziek op keyboards. Vanaf haar oprichting in 1992 is ze onze vaste gast die wekelijks in ons buurtcentrum repeteert .De Zonnebloem
De Zonnebloem regio Hengelo verzorgt ontspanningsmiddagen in ons buurtcentrum


 

Voetbalkoor
In samenwerking met "FC Twente scoren in de wijk."
Dirrigent : Erwin Strikker.
Leden administratie: Ineke@twentevoetbalkoor.nl


 

Uit en Zo
Dagbesteding door de stichting Aveleijn
Thomasstraat 70 - 7553 XV -  Hengelo  -  Tel.  074 – 249 88 97

 

Proat in de Stroat
Elke tweede vrijdag van de maand gezellige ontmoeten van wijkbewoners en belangstellenden


 

Bio Buurttuin
Een groep enthousiate buurtbewoners die de buurttuin
wekelijks onderhouden


 

Hengelose Billartclub HBC)
Deze club houdt meerdere dagen per week billardwedstrijden
in ons buurtcentrum

 

Gymnastiekclub 

Lasercentra Noord-Oost Nederland
In ons buurtcentrum behandelt mevrouw Kannegieter mensen die met roken willen stoppen.
Ze doet dit met behulp van laserterapie. U kunt bij haar terecht na telefonische afspraak.

 

Vergaderingen
Daarnaast wordt er voor vergaderingen nog gebruik gemaakt van het buurtcentrum door de Duivenvereniging, de Winkeliersvereniging en de KPN en ook de Kaartavond Buurtbewoners vindt hier plaats.

 

En nog meer
Er zijn nog meer clubs of verenigingen actief in ons buurtcentrum.
Informatie hierover kunt u opvragen bij het beheer van ons buurtcentrum  -  Tel.:  074 - 291 75 46

 

ZAALVERHUUR

De Jeugd verhuurt zaalruimte voor zakelijk gebruik door bedrijven en organisaties,
bijvoorbeeld voor meetings of seminars en bedrijfsparty`s e.d.  Voor particuliere feestjes geldt eveneens het zaalhuurtarief zoals voor bedrijven en organisaties.

Beamer, geluidsapparatuur en flipover zijn tegen vergoeding beschikbaar.

Hiernaast  verhuurt De Jeugd ook zaalruimte voor recreatieve doeleinden,
die dus niet zakelijk zijn. Hiervoor gelden lagere tarieven, om zo deze categorie
mee te laten profiteren van de faciliteiten van De Jeugd.

Vanzelfsprekend komt de opbrengst geheel ten goede aan de buurt- en speeltuinactiviteiten.

 

Voor het huren gelden enkele regels:

-  Zelf meegebrachte dranken zijn niet toegestaan.  Dranken worden door De Jeugd verkocht tegen de
    gebruikelijke buffetprijzen.

-  Zelf meegebrachte etenswaren zijn toegestaan met uitzondering van snacks waarbij de frituur van  De Jeugd
   wordt gebruikt . 
Deze snacks worden door De Jeugd verkocht tegen de gebruikelijke  buffetprijzen.
-  Aan geen enkele persoon of instantie worden kortingen gegeven.

 

 Hier onder vindt u de tarieven voor beide categorieën:

Verhuur voor zakelijk gebruik en feestjes

Grote Zaal maandag t/m vrijdag                                 Grote Zaal zaterdag en zondag

09.30–12.30 uur (dagdeel)        €  90,-                        09.30–12.30 uur (dagdeel)        € 120,-
13.00–16.30 uur (dagdeel)        €  90,-                        13.00–16.30 uur (dagdeel)        € 120,-
19.00–23.00 uur (dagdeel)        €  90,-                        19.00–23.00 uur (dagdeel)        € 120,-
09.30–16.30 uur (dag)               € 120,-                        09.30–16.30 uur (dag)              € 150,-

Halve Grote Zaal maandag t/m vrijdag                      Halve Grote Zaal zaterdag en zondag

09.30–12.30 uur (dagdeel)        €  50,-                        09.30–12.30 uur (dagdeel)        €   80,-
13.00–16.30 uur (dagdeel)        €  50,-                        13.00–16.30 uur (dagdeel)        €   80,-
19.00–23.00 uur (dagdeel)        €  50,-                        19.00–23.00 uur (dagdeel)        €   80,-
09.30–16.30 uur (dag)               €  70,-                        09.30–16.30 uur (dag)               € 110,-

Bij de Halve Grote Zaal is de scheidingswand dicht.
In principe wordt in het weekend alleen de "hele" Grote Zaal verhuurd.
In uitzonderingsgevallen is het huren van een Halve Grote Zaal mogelijk.

Kleine Zaal

Voor het huren van de Kleine Zaal gelden dezelfde tijden en tarieven als voor de Halve Grote Zaal

Vergoeding voor gebruik apparatuur

Beamer per dagdeel                               €  25,00
Flipover per dagdeel                               €  15,00
Geluidsapparatuur per dagdeel              €  25,00

 Kinderfeestjes maandag t/m vrijdag

Inclusief patat, frikandel of kroket en ranja per kind  € 4,-
Opmerking: Alleen per dagdeel mogelijk

 

Verhuur voor recreatief gebruik en niet zakelijke bijeenkomsten

Grote Zaal maandag t/m vrijdag                                  Grote Zaal zaterdag en zondag

09.30–12.30 uur (dagdeel)        €  40,-                        09.30–13.00 uur (dagdeel)        €   50,-
13.00–16.30 uur (dagdeel)        €  40,-                        13.00–17.00 uur (dagdeel)        €   50,-
19.00–23.00 uur (dagdeel)        €  40,-                        18.00–23.00 uur (dagdeel)        €   50,-
09.30–16.30 uur (dag)               €  70,-                        09.30–16.30 uur (dag)              € 100,-
                                                                                     13.00–23.00 uur (dag)              € 100,-

Halve Grote Zaal maandag t/m vrijdag                      Halve Grote Zaal zaterdag en zondag

09.30–12.30 uur (dagdeel)        €  30,-                        09.30–13.00 uur (dagdeel)        €   40,-
13.00–16.30 uur (dagdeel)        €  30,-                        13.00–17.00 uur (dagdeel)        €   40,-
19.00–23.00 uur (dagdeel)        €  30,-                        18.00–23.00 uur (dagdeel)        €   40,-
09.30–16.30 uur (dag)               €  50,-                        09.30–16.30 uur (dag)               €   70,-
                                                                                     13.00–23.00 uur (dag)               €   70,-

 Bij de Halve Grote Zaal is de scheidingswand dicht.
In principe wordt in het weekend alleen de "hele" Grote Zaal verhuurd.
In uitzonderingsgevallen is het huren van een Halve Grote Zaal mogelijk.

Kleine Zaal

Voor het huren van de Kleine Zaal gelden dezelfde tijden en tarieven als voor de Halve Grote Zaal